Clients

Some of our top clients are:

National Bank of Romania

Indaco Systems a realizat portalul oficial al Băncii Naționale a României. Acesta poate fi accesat de pe orice dispozitiv, inclusiv tabletă sau smartphone la adresa http://bnr.ro

Department of Foreign Trade and International Relations

Indaco Systems a implementat portalul Evenimente RTP parte integrantă din Portalul de Comerţ Exterior ce are ca obiectiv facilitarea înregistrării companiilor româneşti la târguri internationale şi misiuni economice cu finanţare de la bugetul de stat.

Firmele interesate pot să-şi înregistreze opţiunea de participare, completând rubricile solicitate, urmând ca firmele selectate să fie informate ulterior.

Portalul poate fi accesat la adresa: http://evenimente.portaldecomert.ro

Romanian Office for Adoptions

Indaco Systems a realizat un sistem coerent şi transparent de management electronic al documentelor (Document Management System) şi sisteme de e-administraţie, la nivelul Oficiului Român pentru Adopţii, în vederea simplificării procedurilor administrtive şi reducerii duratei de livrare a serviciilor publice. Se uşurează de asemenea şi colaborarea bilaterală a Oficiului Român pentru Adopţii cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din tară. 

Soluția asigură:

  • costuri mai mici
  • un control mai bun al documentelor
  • simplificarea procedurilor administrative
  • eficentizarea activității personalului

SME Department, Business and Tourism

Indaco Systems a implementat soluţia pentru realizarea portalului web al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de afaceri și Turism. Aceasta este o soluţie completă şi flexibilă pentru managementul conţinutului şi publicarea acestuia pentru accesul din Internet.

Soluţia propusă de Indaco Systems a fost realizată pe platforma Indaco CMS, o platformă flexibilă şi scalabilă, capabilă să asigure:

  • un grad înalt de standardizare şi reutilizare a resurselor şi serviciilor,
  • adăugarea în mod permanent de informaţii noi,
  • acces rapid la aplicaţii în condiţii de înaltă disponibilitate şi securitate sporită.

Portalul poate fi accesat la adresa http://imm.gov.ro

 

  1. 1
  2. 2

News

Indaco Systems câştigă procesul cu Wolters Kluwer privind preluarea unor acte din baza Indaco Lege

05.07.2018

Find out more→

Indaco Systems a obţinut câştig de cauză în instanţă în litigiul cu Wolters Kluwer, privind încălcarea drepturilor asupra bazei de date „Indaco Lege”, prin preluarea de către pârâtă a anumitor informaţii din acest produs, fără consimţământul companiei dezvoltatoare, şi includerea textelor în programul propriu “Sintact”. Decizia este definitivă, fiind respinse ambele căi de atac – apel şi recurs.

Lege5 este aplicaţia completă. Acum vă pune la dispoziţie şi MOF partea a IV-a

Find out more→

Indaco Systems informeaza toti utilizatori de program legislativ Lege5, ca aplicatia a fost consolidata cu un nou modul de informare: Monitorul Oficial partea a IV-a.

LegeStart, partener al Conferinţei "Fiscalitate 24/7" de la Cluj-Napoca din 28 februarie 2017

Find out more→

Domeniul financiar-contabil presupune atât atenţie la detalii cât şi nevoia de a ţine pasul cu noutăţile legislative. Situaţii diverse, lacune legislative, acte minuţioase, sunt doar câteva dintre aspectele care pot trezi nedumeriri. Este important să fii la curent cu ceea ce se întâmplă în practică, să discuţi şi să afli soluţii.