Indaco

Logo Indaco
No Image Available

Codul civil. Comentariu pe articole. Ediția 3

 Autor: Colectiv de autori  Modul Doctrină: Drept Civil  Editura: C.H. BECK  ISBN: 978-606-18-1059-8  Pagini: 3248  Tags: Codul Civildoctrina civildrept civileditura ch beck |
 Descriere:

Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod civil și oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicațiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluțiile din practica judiciară. Structura comentariului, vizând interpretarea textului și modul său de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

Despre colectivul de autori

Autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice. Efortul acestora reprezintă materializarea ideii de familiarizare a practicianului cu noile reglementări din domeniul dreptului civil, privit în sens larg, prin intermediul unui ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante.

Despre prima ediție

În aprilie 2012 apărea prima ediție a lucrării „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, prima lucrare de acest gen și de această anvergură din literatura juridică română: comentariul integral al Codului civil, operă a 29 de autori și 4 coordonatori, concretizată într-un singur volum, având 2760 de pagini.

Despre a treia ediție

Ediția a treia, intitulată acum „Codul civil. Comentariu pe articole” (pentru că, la 10 ani de la intrarea sa în vigoare, codul nu mai poate fi socotit „nou”), valorifică analizele doctrinare substanțiale și cele jurisprudențiale, apărute într-un deceniu de aplicare, integrându-le într-un singur volum (întreprindere unică încă în literatura juridică românească), despre care suntem convinși că își va dovedi utilitatea pentru toți juriștii acestei țări.

Puncte forte

 • comentariul integral al Codului civil
 • oferă practicianului informația necesară pentru a-l putea înțelege, interpreta și aplica
 • structura comentariului vizează interpretarea textului și modul său de aplicare
 • promovarea unor soluții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial
 • școlile de drept importante din România, reunite sub egida noului Cod civil
 • ghid în care pot fi găsite răspunsuri imediate, clare și relevante
 • deciziile jurisprudenței în acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemați să aplice deja prevederile Codului civil
 • autorii sunt renumiți profesioniști reprezentând atât cadrul instituțional propriu-zis, cât și cel didactico-practic al sferei juridice
 • corelații legislative sub fiecare articol din Cod
 • tabel de corespondențe
 • index alfabetic bogat

Coordonatori și Autori

ALMĂŞAN, Adriana – Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

BAIAS, Flavius-Antoniu – Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

BÂRLĂDEANU, Ana Maria – – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în cadrul Direcţiei Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiţiei

BOILĂ, Lacrima Rodica – Conf. univ. dr., Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Avocat

CĂLINESCU, Irina Olivia – Lect. univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Judecător, Judecătoria Drăgăşani

CERCEL, Sevastian – Prof. univ. dr., Universitatea din Craiova, Avocat

CHELARU, Eugen – Prof. univ. dr., Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti, Avocat

CÎLŢEA, Valentin – Doctorand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

CONSTANTINOVICI, Rodica – Doctor în drept, Avocat

DOBRILĂ, Mirela Carmen – Asist. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept

DOMINTE, Nicoleta Rodica – Lect. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept

FLORIAN, Emese – Prof. univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

GHINOIU, Decebal-Adrian – Doctor în drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei

IRIMIA, Cristina – Judecător detaşat la Ministerul Justiţiei

MACOVEI, Codrin – Lect. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat

MACOVEI, Ioan – Prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Avocat

MĂGLAŞ, Alexandru – Avocat

MICLĂUŞ-BADIN, Maria-Nicoleta – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în cadrul Direcţiei Elaborare Acte Normative, Ministerul Justiţiei

MOISE, Alin-Adrian – Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public

MUNTEANU, Silviu – Doctorand, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

NICOLESCU, Cristina Mihaela – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Consilier juridic, Ministerul Justiţiei

PERJU, Pavel – fost Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi preşedinte al Curţii de Apel Suceava

PIPEREA, Gheorghe – Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

RĂDOI, Alina – Consilier juridic, Director al Direcţiei elaborare acte normative, Ministerul Justiţiei

STĂNESCU, Andreea-Teodora – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

STĂNESCU, Şerban-Alexandru – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

ŞTEFĂNESCU, Anişoara – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei

TERZEA, Viorel – Judecător, Curtea de Apel Piteşti

TRĂILESCU, Anton – Prof. univ. dr., Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept, Avocat

ULUITU, Aurelian-Gabriel – Conf. univ. dr., Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat

UNGUREANU, Diana – Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Judecător, Curtea de Apel Piteşti

VIŞINOIU, Bogdan – Asist. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Notar public

ZAMŞA, Cristina – Lect. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Avocat


 Back