După o colaborare excelentă pentru integrarea Portalului Universul Juridic Premium, al celor 11 reviste de drept și al conferințelor video în platforma Lege5, Indaco integrează și doctrina editurii Universul Juridic. Pentru început sunt 78 de lucrări structurate în 4 module tematice, care îmbogățesc conținutul platformei Indaco Lege5 și îi solidifică poziția de lider pe piața serviciilor de documentare legislativă și juridică din România.

Colecția integrală de cărți, actualizată permanent de editura Universul Juridic, oferă posibilitatea de a căuta, documenta sau face trimiteri foarte ușor, comentariile renumiților autori fiind evidențiate la nivel de paragraf pe textul de lege. 

Cele 4 module tematice sunt structurate după cum urmează:

Doctrina editurii Universul Juridic – Jurisprudență Comentată

Probabil cel mai important instrument de lucru pentru profesionist, alături de legislația actualizată (cunoscută în detaliu), îl constituie jurisprudența. Când aceasta din urmă este comentată și adnotată, devine cu atât mai utilă, facilitând activitatea juridică prin oferirea directă de soluții și de interpretări, reducând semnificativ timpul alocat studierii unei anume probleme juridice.
Modulul din Doctrina editurii Universul Juridic – Jurisprudență Comentată, pune la dispoziția utilizatorului o vastă și relevantă jurisprudență din varii ramuri de activitate juridică (achiziții publice, proprietate intelectuală și industrială, drept civil și procesual civil, dreptul familiei, drept comercial, drept contravențional, drept penal și procesual penal etc.), emanând de la diverse instanțe (Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Timișoara, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul București etc.).
Astfel, profesionistului i se oferă ocazia să cunoască și să aprofundeze practica judiciară (fie aceasta unitară sau, în unele probleme de drept, încă neunitară) și, prin prisma spețelor incluse în prezenta arhivă jurisprudențială, să își formeze și formuleze propriile opinii și interpretări ori să se raporteze direct la soluțiile instanțelor.

lista cărților din modulul Jurisprudență Comentată poate fi consultată aici

Doctrina editurii Universul Juridic – Drept Fiscal

Modulul oferă volume semnate de specialiști recunoscuți în domeniu, care prezintă sau analizează reglementări fiscale (intersectând uneori sfera dreptului penal, a dreptului european ș.a.m.d.) ori abordează probleme de fiscalitate de larg interes pentru profesioniști. Comentariile reputaților autori sunt evidențiate la nivel de paragraf pe textul de lege de profesioniștii Indaco.
Codul fiscalCodul de procedură fiscală și Legea contabilității, comentate, constituie nucleul modulului, ca lucrări necesare în activitatea de zi cu zi. În plus, sunt incluse volume tratând evaziunea fiscală, răspunderea patrimonială pentru obligațiile fiscale, evitarea dublei impuneri ș.a.
Nu în ultimul rând, lucrările conținând jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (inclusiv în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, achizițiile publice etc.) constituie un sprijin valoros pentru practician.

lista cărților din modulul Drept Fiscal poate fi consultată aici

Doctrina editurii Universul Juridic – Dreptul UE și CEDO

Dreptul european și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă, astăzi, un instrument de lucru indispensabil în activitatea multor profesioniști.
Modulul conține doctrină relevantă (inclusiv aspecte de drept comparat), dar, mai ales, jurisprudență esențială, spețe acoperind numeroase ramuri ale activității juridice: de la drept penal la dreptul muncii și al securității sociale, de la dreptul fiscal sau comercial la dreptul proprietății intelectuale, de la protecția consumatorilor la achizițiile publice, de la drepturi și libertăți cetățenești la protecția datelor personale, de la donație și insolvență la drept social.

lista cărților din modulul Dreptul UE și CEDO poate fi consultată aici

Doctrina editurii Universul Juridic – Dreptul Muncii

Dreptul muncii face parte, inevitabil, din viața noastră, a tuturor, iar schimbările din ultimii ani (în contextul tendinței de uniformizare la nivel european, în contextul dezvoltării tehnologiei și nu numai), precum și cele care se prefigurează, necesită o documentare amplă și o analiză atentă a numeroaselor și complexelor ramificații. De aici rezultă, totodată, un număr sporit de probleme juridice cu care se poate confrunta profesionistul în activitatea sa.
Codul muncii comentat (în trei variante, fiecare dintre aceste trei lucrări purtând semnătura unui autor de prestigiu) asigură, împreună cu Legea dialogului social comentată, o viziune de ansamblu asupra reglementării fundamentale în domeniu.
Această viziune este întregită cu ajutorul unor volume care vizează aspecte specifice de mare interes, cum ar fi: impactul noilor tehnologii asupra raporturilor de muncă, timpul de lucru și timpul de odihnă, contractele de muncă atipice, răspunderea patrimonială ori disciplinară, concedierea individuală, concedierea colectivă și încetarea raporturilor de muncă în general etc.
Firește, nu lipsește nici practica judiciară – fie inclusă în lucrările comentate, fie sub forma unor volume dedicate jurisprudenței.

lista cărților din modulul Dreptu Muncii poate fi consultată aici

În Lege5 găsești mai mult conținut juridic decât în orice aplicație de profil.

Doctrina de la editurile UNIVERSUL JURIDICHAMANGIUC.H. BECK;  ROSETTI INTERNATIONAL

Platforma Universul Juridic PREMIUM și 11 reviste de drept editate de editura Universul Juridic.

Reviste de drept de la editura C.H. BECK: Curierul FiscalCurierul Judiciar

Reviste de drept și doctrină de la editura ROSETTI INTENAȚIONAL: Revista Societăților și a Dreptului ComercialRevista de Drept SocialRevista Pandectele Săptămânale

Revistele Indaco: Săptămânalul de Drept și platforma Legestart

Revistele Editoriale Bența: Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității

Revista Dreptul editată de Uniunea Juriștilor din România

Cere oferta completând formularul de mai jos și îți vom răspunde rapid.


    Distribuie