Jurisprudența CCR comentată, realizat de ediura C.H. BECK și introdus în platforma Indaco Lege5, vine să ajute profesioniștii să înțeleagă și să aplice soluțiile pronunțate de instanța constituțională în unele dintre cele mai importante materii juridice.

Volumele prezentate în cadrul acestui modul reprezintă un instrument foarte util pentru toți practicienii dreptului care doresc să cunoască deciziile instanței constituționale. Acestea sunt prezentate într-o manieră practică și operativă, comentariile fiind relaționate de specialiștii Indaco la nivel de articol și paragraf.

Având în vedere valoarea practică deosebită a acestui proiect, în următorii ani acesta va fi actualizat, atât în beneficiul practicienilor, dar și a generațiilor viitoare de juriști. Astăzi editura CH BECK face un prim pas pentru a vă oferi această informație într-un format modern, ușor de utilizat prin integrarea modulului Jurisprudența CCR comentată în platforma juridică Indaco Lege5.


Modulul cuprinde lucrările

Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumele I – III

Autori: Marian Enache, Ștefan Deaconu

Elaborarea acestei lucrări este determinată de interesul crescut pentru protecţia constituţională a drepturilor și a libertăţilor fundamentale şi pentru activitatea Curții Constituţionale. Gândită să apară în mai multe volume, lucrarea cuprinde: considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curții Constituționale cu privire la fiecare drept sau libertate fundamentală, cu indicarea în mod corespunzător a deciziilor în care se regăsesc aceste considerente, precum și un scurt comentariu doctrinar al fiecărui drept sau libertate fundamentală, însoțite de o listă bibliografică a lucrărilor teoretice și practice care tratează problematica drepturilor și a libertăților fundamentale.

Președintele României în jurisprudența Curții Constituționale

Autori: Ștefan Deaconu, Marian Enache

Lucrarea de față tratează aspectele legate de instituția Președintelui României, reliefate de deciziile Curții Constituționale, importante pentru evoluția instituției. În prima parte a acesteia sunt analizate aspecte teoretice importante în privința instituției de președinte, iar în cea de-a doua parte este prezentată jurisprudența relevantă, menită să explice și să sublinieze relevanța teoriei.

Inițial, sunt prezentate dispozițiile Constituției României în ceea ce privește președintele, funcțiile, actele sale sau răspunderea acestuia, dar și detaliază atribuțiile sale în raport cu relația cu alte instituții și structuri statale, pentru ca, mai apoi, dispozițiile relevante să fie dezvoltate din punct de vedere jurisprudențial.

Cartea se adresează tuturor specialiștilor dreptului – practicieni, teoreticieni sau chiar studenți – dar și celor din afara domeniului de specialitate care doresc să se documenteze despre instituția Președintelui.

Instituții procesual civile în jurisprudența Curții Constituționale

Autori: Ioan Leș, Marian Enache

Lucrarea Instituții procesual civile în jurisprudența Curții Constituționale se distinge printr-o abordare inedită, interdisciplinară a instituțiilor procesual civile prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale.

Aceasta se remarcă prin faptul că, deși Curtea Constituțională a pronunțat un număr foarte mare de decizii în materie procesual civilă, analiza de constituționalitate realizată se circumscrie anumitor norme de referințe recurente, și anume neretroactivitatea legii, egalitatea în drepturi, dreptul de proprietate privată și dreptul de acces liber la justiție, cu componentele sale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare sau dreptul la folosirea căilor de atac. Așadar criticile de neconstituționalitate formulate și implicit soluționate de Curtea Constituțională sunt unele specifice unei materii de procedură, care pune în centrul său existența unor garanții pentru a se asigura echitatea desfășurării întregului proces civil.

Autoritatea judecătorească în jurisprudența Curții Constituționale a României

Autori: Marian Enache, Ștefan Deaconu

Lucrarea de față reprezintă un punct de referință în ceea ce priveşte sistemul juridic din România, având la bază Legea fundamentală a statului, doctrina și o bogată jurisprudenţă a Curții Constituționale, menite să reliefeze funcţionarea autorităţii judecătoreşti de la noi din țară.

Scopul principal al lucrării este de a prezenta modul de organizare și funcţionare a principalelor autorităţi judecătoreşti (Instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii) și de a ilustra jurisprudența Curții Constituționale pentru fiecare autoritate judecătorească în parte. Nu în ultimul rând, autorii au creat un larg cadru teoretic, pentru a face cititorului bine înțeleasă această tematică complexă.


Dacă îți plac modulele C.H. BECK, poate ești interesat și de:

Distribuie