Informare generala privind achizitionarea de abonamente Lege5 in cadrul campaniei Black Friday 2022

REGULAMENT CAMPANIE “BLACK FRIDAY 2022” – Indaco Systems

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei Black Friday 2022 este INDACO SYSTEMS SRL, societate cu sediul in Str. Izvor nr. 78, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20072/1994, cod unic de inregistrare RO 6410158, denumit in continuare Organizator.

Clientii care achizitioneza servicii aflate in campania prevazuta in prezentul Regulament sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, potrivit urmatoarelor:

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe site-ul www.indaco.ro si pe platforma www.lege5.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI

Campania este valabila in perioada 07.11.2022 – 11.11.2022.

SECTIUNEA 4. CONTINUTUL CAMPANIEI “BLACK FRIDAY 2022” – Indaco Systems

Campania “BLACK FRIDAY 2022” presupune aplicarea unor discount-uri de pana la 100% la modulul Legislatie sau minim alte 2 module din categoria “Module Principale” sau Analiza Firme, achizitionate in avans pentru 12 luni (descrise pe site-ul www.lege5.ro/buy), dupa forumla:

La 12 luni achizitionate, Furnizorul acorda inca 12 luni de acces gratuit pentru module respective (12 luni platite 24 luni acces).

Pentru clientii cu un abonament activ, reducerea se aplica la upgrade-ul catre un abonament superior si este valabila doar pentru modulele nou adăugate din categoria Module Principale si/sau Analiza Firme. Prin modul nou se intelege orice modul care nu este activ la data de 06.11.2022 ora 23:59.

Modulele incluse in campanie sunt urmatoarele:

Legislație, modele și proceduri
Comentarii expert
Jurisprudență selectată
Hotărâri judecătorești
Dosare în instanță
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Monitorul Oficial Partea a IV-a
Contracte SEAP (achiziții publice câștigate)
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Campania nu se cumuleaza cu alte reduceri/oferte/campanii.

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Campania mentionata in prezentul Regulament presupune in mod automat prelucrarea de date cu caracter personal, intrucat reprezinta acces la o platforma de tip SaaS (software as a service) de informare juridica si de analiza firme, iar accesul se face prin utilizator si parola. Achizitionarea oricaror module presupune semnarea unui contract pentru minim 24 luni (12 luni achizitionate si 12 luni acordate cu reducere 100%)  .

Indaco Systems se obliga sa respecte prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) – (General Data Protection Regulation – GDPR)

Pentru mai multe detalii privind modul in care Indaco Systems prelucreaza datele cu caracter personal va rugam sa consultati Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibila la adresa https://www.indaco.ro/informarea-gdpr/

Politica de utilizare cookie-uri https://www.indaco.ro/setari-cookie/


SECTIUNEA 6. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Prezentul Regulament poate fi modificat conform dispozitiilor legale, dar acestea nu se pot face retroactiv datei de publicare.

SECTIUNEA 7. PUBLICARE

Prezentul Regulament este pus la dispozitie pe site-ul www.indaco.ro la 06.11.2022 si este evidentiata la momentul plasarii comenzii. Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.