Doctrina C.H. Beck poate fi accesată în format electronic, cele mai recente lucrări fiind grupate în module tematice: Drept civilDrept penalDreptul afacerilorDreptul munciiDrept publicDreptul UE și CEDO, Jurisprudența CCR Comentată. Aceste module cuprind comentariile esenţiale ale Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului penal, Codului de procedură penală și Constituției României.

Comentariile poartă semnătura unor autori de renume cum ar fi: Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Prof. Ioan Leș, Prof. Gheorghe Piperea, Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Jud.  Mihail Udroiu, prof. Ioan Muraru și Prof. Corneliu Bîrsan.

În colecţia de peste 120 de titluri din Doctrina C.H. Beck selectate și actualizate permanent de Edituria C.H. Beck, veţi regăsi inclusiv cursuri universitare și monografii.

Doctrina C.H. Beck – Drept Civil

Modulul Doctrină Civil cuprinde lucrări semnate de reputaţi specialiști ai dreptului distinse cu diverse premii, printre care premiul MIHAIL ELIESCU, acordat de Uniunea Juriștilor din România.

Lucrările incluse în acest modul au rolul de a explica, dintr-o perspectivă pragmatică, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activităţii practicienilor. De asemenea, au scopul de a înlesni înţelegerea și aplicarea noilor instituţii, fiind evidenţiate corelaţiile între articole.

Comentariile Codului civil și Codului de procedură civilă oferă practicianului informaţia necesară pentru a le putea înţelege, interpreta și aplica, atât prin prisma explicaţiilor teoretice, cât și a trimiterilor la soluţiile din practica judiciară. Structura comentariilor, vizând interpretarea textului și modul de aplicare, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial, mai ales că acestea sunt evidențiate de specialiștii Indaco în dreptul articolului sau paragrafului de lege unde acestea sunt relevante.

Se regăsesc în comentarii atât modificări legislative și consideraţii doctrinare, dar mai ales jurisprudenţa din acele domenii de reglementare în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă.

În lucrările ce compun acest modul regăsim un material util format din doctrina și practica instanţelor judecătorești, care, în condiţiile actuale de tranziţie legislativă reprezintă adevărate repere în aprofundarea și aplicarea dreptului civil.

Doctrina C.H. BeckDrept Penal

Modulul Doctrină Penal cuprinde lucrări ale unor reputaţi specialişti ai dreptului, care ajută atât la înţelegerea noilor reglementări penale şi procesual penale, dar şi lucrări ce analizează jurisprudenţa CJUE şi influenţa acesteia asupra dreptului penal naţional ori cooperarea judiciară în materie penală, precum şi prezentarea dreptului penal european.

Comentariile Codului penal şi ale Codului de procedură penală pun la dispoziţia practicienilor un instrument de lucru eficient, mereu util și actual. Explicaţiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, originea și raţiunea acestora. Sunt semnalate deficienţele unor texte sau problemele de interpretarea. Structura acestora este menită să prezinte o maximă utilitate pentru orientarea cititorului, precum și pentru promovarea unor soluţii corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudenţial.

Drept Public

În modul este inclus cel mai important comentariu asupra Constituţiei României, autorii fiind recompensaţi pentru acest titlu cu Premiul „HANIBAL TEODORESCU” din cadrul Premiilor Știinţifice ale Uniunii Juriștilor din România, Societăţii „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiţie”.

În completare, sunt disponibile titluri care abordează, practic și teoretic, contenciosul administrativ, achiziţiile publice, dreptul public, dreptul constituţional și dreptul administrativ.

Cartea de contracte administrative, lucrare distinsă cu premiul știinţific „Anibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru anul 2014 propune pentru prima dată o colecţie utilă de modele de contracte adminstrative cu comentarii și explicaţii.

Dreptul Afacerilor

Modul practic, conceput pentru companii din cele mai diverse domenii de activitate. Cu cele 21 de titluri disponibile, modulul Doctrină Afaceri acoperă tematici precum dreptul societar, dreptul comercial, insolvenţă, dreptul muncii, fiscalitate sau concurenţă.

Analiza aprofundată a legislaţiei curente este asigurată prin includerea comentariilor legii societăţilor, legii insolvenţei și Codului muncii.

Modele de contracte, ghiduri și tematici specializate, precum evaziunea fiscală, controversele actuale în fiscalitate sau drepturile acţionarilor vin să ofere răspunsuri concrete practicienilor.

Dreptul UE și CEDO

Domeniul de actualitate al dreptului european este abordat teoretic prin comentariile dedicate Tratatelor Uniunii Europene și Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Sunt incluse titluri care fac posibilă o înţelegere mai bună a efectelor jurisprudenţei CEDO în dreptul intern, iar proceduri noi, precum procedura trimiterii preliminare sunt analizate în detaliu.

Practicienii vor găsi informaţii utile și în volumele dedicate drepturilor omului, dreptului procesual, respectiv jurisprudenţei CJUE în materia dreptului penal.

Dreptul Muncii

Cele 12 volume selectate în modulul „Dreptul Muncii” oferă practicienilor răspunsuri punctuale, acoperind în egală măsură partea practică și cea teoretică a materiei.

Sunt incluse volume dedicate răspunderii disciplinare și regimului juridic al nulităţii în raporturile de muncă, acestea fiind completate de modele de acţiuni specifice litigiilor de muncă, cărţi practice și comentarii pe articole ale Codului Muncii, soluţii jurisprudenţiale recente și capitole întregi dedicate punerii în executare a hotărârilor judecătorești pronunţate în materia conflictelor de muncă.

NOU!  Doctrina C.H. Beck – Jurisprudența CCR comentată

Volumele prezentate în cadrul acestui modul reprezintă un instrument foarte util pentru toți practicienii dreptului care doresc să cunoască deciziile instanței constituționale. Acestea sunt prezentate într-o manieră practică și operativă, comentariile fiind relaționate de specialiștii Indaco la nivel de articol și paragraf.

Indaco Lege5.ro este cea mai nouă şi inovativă platformă online de documentare juridică. Utilizatorii Lege5 Online pot accesa oriunde si oricând aplicaţia web, fie că este vorba de calculatorul de acasă, de cel de la birou ori de un dispozitiv mobil: tabletă, smartphone sau eBook Reader.

Indaco Lege5.ro nu se adresează doar specialiştilor din domeniul juridic ci oricui are nevoie la un moment dat de un document legislativ, astfel că permite mai multe niveluri de acces la baza de date:

  • vizualizarea gratuită a actului normativ în forma sa publicată în MOF;
  • cumpărarea formei consilidate (la zi) a actelor – varianta PDF şi Kindle;
  • utilizarea unui abonament care permite acces la funcţiile premium şi la notificările automate din sistem: noutăti legislative pe domenii de interes, evidenţierea pe text a modificărilor, monitorizare dosare în instanţă sau societăți, doctrină ți reviste etc.

Cere oferta pentru Doctrina C.H. Beck completând formularul de mai jos și îți vom răspunde rapid.


    Distribuie